Lưu ý: Chơi hết mình, bung hết cỡ đi dân chơi Thủ Đức. Không có rào cản nào ngăn cách anh em!

Dân chơi không sợ mưa rơi.

Dân Chơi XỊN
Mod / helper

Liên hệ để đăng bài và báo cáo hàng