Gái Gọi An Phú Huyền Candy – MS 2903

500,000 

Nghệ Danh: Huyền Candy
Liên Hệ: tạm nghỉ
Khu Vực Hoạt Động: Đường 19, Quận 2
Thời Gian Hoạt Động: 24/24
Xuất Xứ: Miền Nam
Năm Sinh: 1996
Dịch vụ: Hôn môi
Hôn vú
Vét máng
HJ, BJ
Bóp vú

Tạm nghỉ