Gái Gọi Bình Trị Đông Quỳnh Chi – MS 5936

300,000 

Nghệ Danh: Quỳnh Chi
Liên Hệ: 035.936.6987
Khu Vực Hoạt Động: Tỉnh lộ 10 – Bình Tân
Thời Gian Hoạt Động: 24/24
Xuất Xứ: Miền Bắc
Năm Sinh: 1995
Dịch vụ: Hôn vú
Vét máng
HJ, BJ
Bóp vú
Qua đêm