Gái Gọi Hoàng Diệu Diễm Sương – MS 3979

Nghệ Danh: Diễm Sương
Liên Hệ: 0000000000
Khu Vực Hoạt Động: Hoàng Diệu – Quận 4
Thời Gian Hoạt Động: Từ 10h sáng đến 2h đêm hàng ngày
Xuất Xứ: Miền Bắc
Năm Sinh: 1996
Dịch vụ: Hôn môi
Hôn vú
Vét máng
HJ, BJ
Bóp vú