Gái Gọi Hoàng Văn Thụ Bé Sam – MS 2142

Nghệ Danh:  Bé Sam
Liên Hệ:
000
Khu Vực Hoạt Động:
Hoàng Hoa Thám, Tân Bình
Thời Gian Hoạt Động: 24/24
Xuất Xứ: Miền Bắc
Năm Sinh:
1998
Dịch vụ: Hôn môi
Hôn vú
Vét máng
HJ, BJ
Bóp vú