Gái Gọi Lê Văn Chí Thuỳ Linh – MS 1430

300,000 

Nghệ Danh: Thuỳ Linh
Liên Hệ: 032.905.1430
Khu Vực Hoạt Động: Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Q9
Thời Gian Hoạt Động: 24/24
Xuất Xứ: Miền Bắc
Năm Sinh: 1992
Dịch vụ: Hôn môi
Hôn vú
Vét máng
HJ, BJ
Bóp vú

Tạm nghỉ