Gái Gọi Phạm Ngũ Lão Bé Trâm – MS 4311

Nghệ Danh: Bé Trâm
Liên Hệ: 0000000000
Khu Vực Hoạt Động: Phạm Ngũ Lão – Quận 1
Thời Gian Hoạt Động: Từ 9h sáng đến 2h đêm
Xuất Xứ: Miền Bắc
Năm Sinh: 1996
Dịch vụ: Hôn môi
Hôn vú
Vét máng
HJ, BJ
Bóp vú
Qua đêm