Gái Gọi Tân Chánh Hiệp Tiểu Yến – MS 6589

400,000 

Nghệ Danh: Tiểu Yến
Liên Hệ: 086.589.7542
Khu Vực Hoạt Động: Tô Ký, Tân Chánh Hiệp – Quận 12
Thời Gian Hoạt Động: Từ 10h sáng đến 2h đêm
Xuất Xứ: Miền Bắc
Năm Sinh: 2004
Dịch vụ: Hôn môi
Hôn vú
Vét máng
HJ, BJ
Bóp vú
Qua đêm