Gái Gọi Trung Sơn Trúc Ly – MS 1985

500,000 

 

Nghệ Danh: Trúc Ly
Liên Hệ: 0982011985
Khu Vực Hoạt Động: Quận 8, Trung Sơn
Thời Gian Hoạt Động: 24/24
Xuất Xứ: Miền Bắc
Năm Sinh: 1991
Dịch vụ: Hôn môi
Hôn vú
Vét máng
HJ, BJ
Bóp vú

còn 999 hàng